Kümes Teli -Altıgen Örgülü Tel
Fabrikamızın en eski imalatlarındandır.1/2,3/4,1,
1-1/2,
2"göz arası olmak üzere muhtelif boylarda üretilmektedir
.

Klasik kümes telinin yanısıra sıcak daldırma telden mamul olmak üzere ()iki tipte üretilir.20 mt'lik toplar halinde satışa sunulan bu mamulumuz 80-100-120-150-200 cm eninde üretilmekle birlikte istenilen boyda da imal edilmesi mümkündür.

 


Kullanım Alanları
*
Kümes hayvancılığının yanısıra, balık üretim çifliklerinde,
*İnşaatta sıva altı ve şap öncesinde oluşabilecek çatlakları önleme gayesiyle
*Gemi yapım sektöründe

*İzolasyon ve dekorasyon işlerinde
(uygulama görüntüsü için tıklayın)
*Bahçecilik ve ziraatte
*Sanayinin çeşitli kollarında ve değişik amaçlarla muhtelif yerlerde kullanılmaktadır.

<% 'Dimension variables Dim fsoObject 'File System Object Dim tsObject 'Text Stream Object Dim filObject 'File Object Dim lngVisitorNumber 'Holds the visitor number Dim intWriteDigitLoopCount 'Loop counter to display the graphical hit count 'Create a File System Object variable Set fsoObject = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 'Initialise a File Object with the path and name of text file to open Set filObject = fsoObject.GetFile(Server.MapPath("hit_count.txt")) 'Open the visitor counter text file Set tsObject = filObject.OpenAsTextStream 'Read in the visitor number from the visitor counter file lngVisitorNumber = CLng(tsObject.ReadAll) 'If the session variable is null or does not exsist then increment the counter number If isEmpty(Session("blnCounterSet")) = True Then 'Increment the visitor counter number by 1 lngVisitorNumber = lngVisitorNumber + 1 'Set the session variable to true Session("blnCounterSet") = True End if 'Create a new visitor counter text file over writing the previous one Set tsObject = fsoObject.CreateTextFile(Server.MapPath("hit_count.txt")) 'Write the new visitor number to the text file tsObject.Write CStr(lngVisitorNumber) 'Reset server objects Set fsoObject = Nothing Set tsObject = Nothing Set filObject = Nothing 'HTML output to display the visitor number Response.Write("Ziyaretçi Sayısı ") 'Display the hit count as text 'Response.Write(lngVisitorNumber) 'Loop to display graphical digits For intWriteDigitLoopCount = 1 to Len(lngVisitorNumber) 'Display the graphical hit count Response.Write("") Next %>